Clienti

Bine aţi venit

De ce SI „PROAJIOC” S.A.?

 • 15 ani de experiență pe piața valorilor mobiliare și o bază vastă de clienți;
 • Executăm ordinele clienților în cele mai bune condiții cu obținerea rezultatelor maxime;
 • Abordare individuală a fiecărui client, consacrarea maximă a specialiștilor.

Cum poți deveni clientul nostru?

Pentru a deveni clientul SI „PROAJIOC” S.A. este necesar să încheiați cu noi un contract și să deschideți un cont pentru evidența mijloacelor bănești și a instrumentelor financiare.

Actele necesare pentru încheierea contractului:

Persoane fizice

Persoane juridice

 • Pentru persoană fizică – rezident al Republicii Moldova:
  • – pentru vînzarea acțiunilor:
   • – buletin de identitate;
   • – extras din registrul acționarilor (se eliberează de către Registratorul Independent al emitentului);
  • – pentru procurarea acțiunilor:
   • – buletin de identitate;
   • – disponibilitatea de mijloace bănești necesare pentru acoperirea cererii de procurare a valorilor mobiliare;
  • – în cazul în care vînzătorul/cumpărătorul acționează prin reprezentant:
   • – procură notarială pentru reprezentarea împuternicirilor (perfectată în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova);
   • – buletinul de identitate al reprezentantului.
 • Pentru persoană juridică – rezident al Republicii Moldova:
  • – pentru vînzarea/cumpărarea valorilor mobiliare:
   • – certificat de înregistrare de stat;
   • – extras din registrul de stat cu indicarea fondatorilor;
   • – copiile de pe pașapoartele beneficiarilor firmei și de pe extrasul din registrul de stat în cazul în care acționarul este persoană juridică;
   • – statutul;
   • – buletinul de identitate al administratorului/directorului;
   • – telefon de contact;
   • – rechizitele bancare ale firmelor;
   • – procesul-verbal al organului împuternicit privind efectuarea tranzacției cu indicarea persoanei responsabile de semnarea tuturor documentelor necesare/sau hotărîrea fondatorului unic;
  • – în cazul în care compania acționează prin reprezentant (nu administrator):
   • – procură notarială pentru reprezentarea împuternicirilor (perfectată în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova);
   • – buletinul de identitate al reprezentantului.
  • – în cazul în care vînzătorul/cumpărătorul acționează prin reprezentant:
   • – procură notarială pentru reprezentarea împuternicirilor (perfectată în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova);
   • – buletinul de identitate al reprezentantului.
 • Pentru persoană fizică – nerezident al Republicii Moldova:
  • – pentru vînzarea acțiunilor:
   • – buletin de identitate (pașaport de uz extern și pașaport de uz intern); – extras din registrul acționarilor (se eliberează de către Registratorul Independent al emitentului);
  • – pentru procurarea acțiunilor:
   • – buletin de identitate (pașaport de uz extern și pașaport de uz intern);
   • – disponibilitatea de mijloace bănești necesare pentru acoperirea cererii de procurare a valorilor mobiliare;
  • – în cazul în care vînzătorul/cumpărătorul acționează prin reprezentant:
   • – procură notarială pentru reprezentarea împuternicirilor (perfectată în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova);
   • – buletinul de identitate al reprezentantului (pașaport de uz extern și pașaport de uz intern).
 • – Pentru persoană juridică – nerezident al Republicii Moldova:
  • – pentru vînzarea/cumpărarea valorilor mobiliare:
   • – certificat de înregistrare de stat;
   • – extras din registrul de stat cu indicarea fondatorilor;
   • – copiile de pe pașapoartele beneficiarilor firmei și de pe extrasul din registrul de stat în cazul în care acționarul este persoană juridică;
   • – statutul;
   • – buletinul de identitate al administratorului/directorului (pașaport de uz extern și pașaport de uz intern);
   • – telefon de contact;
   • – rechizitele bancare ale firmelor;
   • – procesul-verbal al organului împuternicit privind efectuarea tranzacției cu indicarea persoanei responsabile de semnarea tuturor documentelor necesare/sau hotărîrea fondatorului unic;
  • – în cazul în care compania acționează prin reprezentant (nu administrator):
   • – procură notarială pentru reprezentarea împuternicirilor (perfectată în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova);
   • – buletinul de identitate al reprezentantului (pașaport de uz extern și pașaport de uz intern).
* Toate actele trebuie apostilate în conformitate cu legislația, traduse în limba de stat cu autentificare notarială!!!