Services

Services provided by IC “PROAJIOC” SA:

Main services:

a) reception and transmission of orders regarding one or more financial instruments;

b) execution of orders on financial instruments on behalf of clients;

c) portfolio management;

d) investment advice;

 

Tarifele pentru servicii si activitati de investitii al SI “PROAJIOC” SA

Denumirea operatiunii sau a serviciului prestat

Valoarea comisionului sau a tarifului propus

Nota

Momentul perceperii comisioanelor

1.1 Servicii şi activităţi de investiţii X X X
1.1.1 Comision unic pentru deschiderea contului 1-100 lei pentru un cont deschis Se percepe indiferent de faptul dacă au fost sau nu înregistrate mişcări pe contul de brokeraj
1.1.2 Comision unic pentru înregistrarea Ordinului Clientului în SAIT 10 lei pentru un ordin se percepe indiferent de faptul dacă au fost sau nu înregistrate tranzacţii în baza ordinului (de la suma 500 lei)
1.1.3 Comision unic pentru anularea ordinului introdus în SAIT 60 lei pentru un ordin se percepe indiferent de faptul dacă au fost sau nu înregistrate tranzacţii în baza ordinului (de la suma 500 lei)
1.1.4 Comision unic petnru modificarea ordinului introdus în SAIT 10 lei pentru un ordin  
1.1.5 Comision aferent tranzacţiilor înregistrate* 0.15%-15% din suma tranzacţiei se percepe după înregistrarea tranzacţiei de vânzare/ cumpărare a VM
1.1.6 Operaţiuni în contul CDN 10 lei pentru o operaţiune x
1.1.7 Fracţionarea, consolidarea sau convertirea instrumentelor financiare ale emitentului 50 lei pentru un cont x
1.1.8 Executarea hotărîrii definitive a instanţei de judecată, în cazul în care instrumentele financiare sunt obiect material al litigiului 30 lei x x
1.1.9 Succesiunea instrumentelor financiare în cazul reorganizării sau lichidării persoanei juridice acţionar 150 lei x x
1.2.1 Moştenirea instrumentelor financiare 10 lei x x
1.2.2 Transferurile rezultate din partajul bunurilor în formă de instrumentelor financiare 150 lei x x
1.2.3 Donaţie instrumentelor financiare între persoanele fizice 10 lei pentru o operaţiune x
1.2.4 Încheierea contractelor de donaţie între persoanele fizice 150 lei pentru un contract x
1.2.5 Înregistrarea în registrul gajului instrumentelor financiare 150 lei pentru o operaţiune x
1.2.6 Încheierea contractelor de gaj 200 lei pentru un contract x
1.2.7 Blocarea (deblocarea) a instrumentelor financiare sau a contului personal al deţinătorului de instrumente financiare 3 lei pentru o operaţiune x
1.2.8 Elaborarea contractelor de vînzare-cumpîrare a instrumentelor financiare 200 lei pentru un contract x
1.2.9 Tarife poştale:      
  – scrisoare simplă nu mai puţin de 1 lei 20 bani pentru o scrisoare x
  – scrisoare recomandată cu aviz recomandat nu mai puţin de 10 lei 95 bani pentru o scrisoare x
*NOTA: Comisionul Societăţii de Investiţii, perceput după înregistrarea tranzacţiei de vânzare/ cumpărare a instrumentelor financiare
1.2 Servicii pentru derularea ofertelor publice X X X
  – Pregătirea documentelor pentru înregistrarea ofertei publice minim 1000 lei (în funcţie de volumul de lucru) x x
  – Pregătirea documentelor pentru înregistrarea ofertei publice 1.5%-15% x x
1.3 Servicii corporative X X X
  Consulting investiţional minim 1000 lei (în funcţie de volumul de lucru) x x
  Participarea Companiei la adunările acţionarilor din numele clientului conform acordului x se percepe la momentul efectuării operaţiunii
  Consultaţa de investiţii minim 500 lei x x
  Managementul portofoliului conform acordului x x
1.4 Prezentarea rapoartelor si extraselor X X X
Prezentarea rapoartelor şi extraselor pentru rezidenţi persoanele fizice/juridice X X X
– prezentarea clientului a informaţiei privind portofoliul de valori mobiliare, după fiecare tranzacţie (prin fax) gratis   se percepe la momentul efectuării operaţiunii
– prezentarea clientului a informaţiei privind portofoliul de valori mobiliare la solicitarea Clientului (prin fax) 10 lei pentru 1 pagina x
– prezentarea extraselor privind starea contului, după fiecare tranzacţie gratis   se percepe la momentul efectuării operaţiunii
– prezentarea extraselor privind starea contului la solicitarea Clientului (prin fax) 10 lei pentru 1 pagina x
– raport privind efectuarea tranzacţiei, primul raport gratis pentru 1 pagina x
– raport privind efectuarea tranzacţiei, copiile rapoartelor deja prezentate, pentru 1 pagină 15 lei pentru 1 pagina x
– alte rapoarte la solicitarea clientului 25 lei   x
Prezentarea rapoartelor şi extraselor pentru nerezidenţi persoanele fizice/juridice X X X
– prezentarea clientului a informaţiei privind portofoliul de valori mobiliare, după fiecare tranzacţie (prin fax) gratis x se percepe la momentul efectuării operaţiunii
– prezentarea clientului a informaţiei privind portofoliul de valori mobiliare la solicitarea Clientului (prin fax) 10 lei pentru 1 pagina  
– prezentarea extraselor privind starea contului, după fiecare tranzacţie gratis   se percepe la momentul efectuării operaţiunii
– prezentarea extraselor privind starea contului la solicitarea Clientului (prin fax) 10 lei pentru 1 pagina x
– raport privind efectuarea tranzacţiei, primul raport gratis   x
– raport privind efectuarea tranzacţiei, copiile rapoartelor deja prezentate 50 lei pentru 1 pagina x
– alte rapoarte la solicitarea clientului 50 lei pentru 1 pagina x
– prezentarea urgentă a diferitor rapoarte şi/sau extrase la solicitarea Clientului (pnnt SWIFT/DHL) Pentru alte servicii decât cele menţionate, Compania de Brokeraj „Proajioc” S min.50 lei plus serviciile de curier/SWIFT \ stabileşte comision pentru 1 pagina ane de comun acord cu Clientul x
*Pentru alte servicii decât cele menţionate, SI “Proajioc” SA stabileşte comisioane de comun acord cu Clientul